2777sms.nl

Welkom op 2777sms.nl

phone Voor het ontvangen van sms berichten van het verkorte nummer 2777 worden geen kosten in rekening gebracht. De kosten van het
versturen van een sms tekstbericht zijn afhankelijk van uw provider.

Het gebruik van de entertainmentdiensten van 2777 zijn geheel voor rekening en risico van de gebruiker.


Noch de content provider, noch 2777 aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de schadelijke gevolgen
die voortkomen uit overmatig en/of foutief gebruik van de aangeboden entertainmentdiensten.