2777sms.nl

Welkom op 2777sms.nl

phone Wanneer u smsjes ontvangt van het verkorte sms nummer 2777 en u wenst zich af te melden voor alle
diensten van 2777, dient u een sms te versturen met de tekst STOP. U zult worden afgemeld voor deze
dienst en een gratis afmeldbericht ontvangen.

De content provider van het verkorte sms nummer 2777 heeft het recht om uw gebruik van de diensten volledig of
gedeeltelijk zonder voorafgaande waarschuwing te annuleren of te beeindigen, en dit voor welke reden dan ook, met
inbegrip van, maar niet beperkend tot, taalgebruik dat als beledigend beschouwd wordt of wanneer het gebruik van de
diensten een andere inbreuk op deze voorwaarden en bepalingen betekent. De content provider kan niet aansprakelijk
gesteld worden wanneer u het gebruik van de Diensten wordt ontzegd. U doet afstand van alle rechten die u met
betrekking tot dergelijk gedrag zou kunnen hebben.